לזכרם

252

על המשמר, 19.9.48. קטע עיתון זה וחומר נוסף לזכרו של למה קלורמן נשלחו אלינו על ידי שלומית גורן מארכיון נגבה, ותודתנו נתונה לה על ההיענות והמסירות להנצחה.