עדויות מספרו של פנחס אורמלנד

רצח המשפחה היחידה בכפר נוינה – ממשפחת דוד גוז

בכפרי הסביבה נמצאו יהודים בודדים, מומחים ביערנות. בכפר נוינה חי עדיין דוד גוז ומשפחתו. לעיתים הגיעו הפרטיזנים לכפר נוינה. הגרמנים והאוקראינים שהגיעו לכפר בחפשם אחרי פרטיזנים רצחו דרך אגב גם את דוד גוז ובני ביתו.

Category: עדויות מספרו של פנחס אורמלנד