מבוא

ראשיתה של העיירה קאמין-ק בימי הביניים, ככל הנראה במאה ה- 12 . העיירה הוקמה על גדות הנהר ציר, יובל של נהר הפריפט. כנראה היה מבצר במקום הזה. קאמין נזכרת ברשימת היישובים המבוצרים שהיו שייכים במאה ה-14 לקזימיר הגדול, מלך פולין. החל מראשית המאה ה-16 הייתה קאמין-ק רכושם של הנסיכים לבית סנגושקו, ואלה הוסיפו לשם משפחתם את התואר "קושירסקי".

יהודים נזכרים לראשונה בקאמין-ק ב-1569, אך יש לשער כי הם החלו להתיישב שם לפני תאריך זה. במאה ה-16 הם התפרנסו, בין היתר, מחכירת מיסים. החוכר העירוני לא רק חכר את הכנסות הבעלים של העיר או של העיירה הפרטית, אלא היה למעשה סוכנו ונאמנו של הפריץ וביצע חלק גדול מן הפעולות המנהליות באחוזותיו . ב-1607 נהרסה קאמין-ק עקב שרפה גדולה; בתים רבים נהרסו, ובהם גם בית המדרש. במסגרת ההתארגנות היהודית הקהילתית היה קהל קאמין-ק כפוף לקהל קובל, ונציגה של האחרונה ייצג אותו בהתוועדויות גליל ווהלין מסוף המאה ה-16 וְעד לביטול 'ועד ארבע ארצות' ב-1764.

מסוף המאה ה-16 ועד לאמצע המאה ה-19, במשך 250 שנה לערך, גדלה קאמין-ק לאִטה - מ-69 בתים ל-229 בתים ביישוב. בימי גזרות ת"ח ות"ט (1648–1649), בעת ביצוע הפרעות של בוגדן חמלניצקי ביהודי אוקראינה, פולין וליטא, היו בעיירה כמאה בעלי-בתים יהודים. באמצע המאה ה-19 היו בה ובכפרי הסביבה 862 יהודים, אך מספר זה ירד כעבור 20 שנה - כנראה בגלל שרפות ומגפות. בסוף המאה ה-19 גרו בקאמין-ק יותר מאלף יהודים, והם היו מרבית התושבים בעיירה. ב-1942 גרו בעיירה ובסביבתה כ-3000 יהודים . מבנים רבים בקאמין-ק היו עשויים עץ; בתי העץ עלו באש בשרפה גדולה ב-1927, ונותרו רק בניינים שהיו עשויים אבן .

בעיירה היה בית-מדרש גדול וכן כמה "שטיבלך"- בתי-כנסת של החצרות החסידיות, ובהן ה"טריסקער" שטיבעל, ה"סטעפיניער" שטיבעל ולאחר מלחמת העולם הראשונה נוסף גם ה"קוברינער" שטיבעל. בראשית המאה היו בעיירה כמה שוחטים, ובהם ר' דוד השוחט ובנו, ר' מוטל וְר' משה פלוט. היה גם חזן ושמו ר' יוסל . לאחר פטירת הרבנים וייסמן וגינזבורג כיהן מ-1921 רק רב אחד בקאמין-ק – הרב משה מרדכי פרלין. הרב פרלין היה דמות מיוחדת במינה . הוא נפטר בנובמבר 1940.

מלחמת העולם הראשונה

בפרוץ מלחמת העולם הראשונה גויסו אנשי העיירה לצבא הרוסי. קאמין-ק נתמלאה בפליטים, כאלה שברחו מדרום ווהלין שבאזור הגבול עם אוסטריה. בספטמבר 1915 החל הצבא הרוסי לסגת, וגדודי הקוזאקים שהיו במאסף שדדו, הרסו והעלו באש יישובים רבים.

הצבא האוסטרי נכנס לעיירה, והוא העביר את השלטון לידי הצבא הגרמני. החזית הרוסית-גרמנית נעצרה בקרבת קאמין-ק, והיא נשארה שם עד לאחר מהפכת פברואר 1917 והשתלטות הגרמנים על אוקראינה. היהודים חזרו ושיקמו את העיירה. הגרמנים החלו בסלילת מסילת ברזל צרה עבור רכבות להובלת עצים מהיער, ברזל, מלט וכל שאר החומרים הנחוצים לבניית מוצבים על הנהר סטוחוד, צפונית מזרחית לקאמין-ק לכיוון לוביישוב-פינסק. הם ניצלו את התושבים לעבודת כפייה. מכיוון שהעיירה הייתה קרובה לחזית, הם גירשו ממנה את מרבית התושבים למקומות אחרים ותפסו את הבתים הטובים עבור עצמם. בעיירה שרר עוצר. עקב המחסור והתנאים הקשים ביותר סבלו היהודים ממגפות שונות, ובהן מגפת טיפוס ב-1918.

בסוף 1918 כבשו הפולנים את לבוב, ובמאי 1919 כבר הייתה כל גליציה המזרחית בידיים פולניות. בהמשך הובס הצבא הרוסי הלבן, והצבא האדום השתלט על האזור.

תחילת הפעילות הציונית בעיירה

עוד לפני מלחמת העולם הראשונה נשלחו לעיירה חוברות וכרוזים מטעם 'הוועד הציוני ליישוב א"י' שבאודסה, ובהם בקשה לאיסוף תרומות למען ארץ-ישראל. משה דדיוק היה ראשון המורים שלימדו עברית בעיירה, ובבית הספר שהקים לימדו שירים עבריים ועודדו את הילדים לקרוא כתבי-עת עבריים. יהודי העיירה שמעו על ה"דקלרציה" של בלפור שניתנה על ידי בריטניה ב-2 בנובמבר 1917, והילדים הכינו דגלים בצבעי כחול ולבן. אולם אף אחד לא ידע מהו סדר הצבעים הנכון, ולבסוף הונפו דגלים משני סוגים (לבן-כחול וכחול-לבן) .

בסוף 1918 הוקם במקום לראשונה סניף של ההסתדרות הציונית, ובראשו עמד יעקב פלוט. בעזרתו הוקמו סניפי משנה ביישובי הסביבה - בפנייבנו, בגלושא רבתא ובגלושא זוטא ועוד - ונקשרו קשרים עם הציונים שבקובל. ועד הקק"ל היה פעיל ביותר מיום היווסדו ב-1918 ועד שחדל להתקיים ב-1939. בכל בית בעיירה הייתה קופת קק"ל, ובכל שמחה אספו כספים עבור יער הרצל. הוועד המרכזי של קק"ל בפולין ציין לשבח את העיירה. במקביל לאיסוף הכספים למען הקרן הקיימת נאספו כספים גם למען 'קרן הגאולה', קרן ששמה הוחלף אחר כך ל'קרן היסוד'. בכל שנה הגיע שליח מהוועד המרכזי בפולין, נאם בבתי הכנסת ובאולם הקולנוע וערך מגביות בחנויות ובבתים. אנשי העיירה תרמו בנפש חפצה.

חברי ההסתדרות הציונית בעיירה היו פעילים בוועד העזרה (ועד שנתמך בידי הג'וינט), השתתפו בהקמת מפעלי עזרה שונים וכן בארגון ההגנה העצמית. כמו כן נפתחו מועדון וספרייה; ב-1920 צורפה הספרייה לבית הספר העברי, והפכה להיות מרכז תרבותי. בעיר פעל חוג דרמטי, והתקיימו הרצאות וערבים ספרותיים. ב-1920 עברו רוב חברי הסניף ל'צעירי ציון', ארגנו את 'החלוץ' ו'החלוץ הצעיר' ואת 'העובד'. חלק אחר הקים את 'פועלי ציון', וארגן מאוחר יותר את תנועת הנוער 'פרייהייט' (תנועת 'דרור').

חדירת תנועות הנוער לעיירה יצרה שינוי ניכר באורח החיים הישן. ההורים לא יכלו להשלים עם הספרים החילוניים שקראו הילדים ועם הפגישות בין הבנים והבנות. היו הורים שנלחמו בילדיהם כדי לשמר את אורח החיים הישן ואת כל מה שהיה קדוש בעיניהם. המאבק החריף כאשר הגיע תור הילדים לצאת להגשמה ולקיבוצים. מאבקים היו גם בקרב בני הנוער בין אלו שדגלו בססמאות מעמדיות וגלותיות לבין אלו שדבקו בציונות ובלאומיות היהודית . (ראה תמונות של תנועות הנוער בסוף הספר)

הרפובליקה הפולנית השנייה והפוגרום בקאמין-ק

תקומתה מחדש של פולין עוררה תקוות שנכזבו במהרה. כבר מתחילת דרכה של פולין החדשה האנטישמיות קמה לתחייה, והשנאה ליהודים גברה. ההלרצ'יקים, חייליו של יוזף הלר - קצין פולני ממוצא גרמני - התעללו ביהודים, תלשו זקָנים והכניסו בשר חזיר בכוח לפיותיהם של זקֵנים. הבלחובצים, אנשיו של בולק בלחוביץ' - גנרל רוסי שהצטרף לפולנים - פרעו גם הם ביהודים ורצחו בהם באכזריות. בנוסף לכך הייתה אז אינפלציה איומה, והשכר איבד את ערכו עוד לפני שניתן היה לעשות בו שימוש. שטרות בשלל סוגים וצבעים היו בידי האוכלוסייה, אולם רק לזהב ולדולרים היה ערך ממשי. ב-1920 פרצה מלחמה בין פולין לבין רוסיה הבולשביקית.

בסוף ספטמבר 1920 פרצה לקאמין-ק כנופייה של 500 בלחובצים, אך אנשי ההגנה העצמית ויחידה של הצבא האדום הצליחו להניסה. גם ניסיון נוסף של הבלחובצים נכשל; אך כעבור שלושה חדשים, לאחר נסיגת הצבא האדום, נכנסה כנופייה שלהם לעיירה. אנשיה ערכו פוגרום ורצחו 120 מיהודי קאמין-ק ועשרות מיהודי הכפרים. הפורעים של בלחוביץ' היו תחת פיקודו של הקצין דרסקי; אִמרתו המפורסמת של קצין זה הייתה: "אני מוכרח לאכול כבד של יהודי".

הכומר החביא בביתו יותר ממאה יהודים. הוא לבש את בגדי כהונתו, ענד צלב גדול ואמר לפורעים שיוכלו להיכנס רק על גופתו. הפולני ז'מינקובסקי החביא בביתו כמאה אנשים, ולא נתן לרוצחים להיכנס לביתו. חמישים יהודים שרוכזו בביתו של מוטל קטן ניצלו בדרך נס, וזאת מכיוון שאביו, אליה החייט, סיפר לקצינים כי גם מוטל הוא חייט טוב; אחד הקצינים נזף ברוצחים ואסר עליהם להמשיך ברצח .

הנרצחים נקברו בקבר אחים בבית הקברות של העיירה. בין הנרצחים היו יצחק וולף, מלמד הגמרא; יהושע פלוט; ישראל קמינסקי; לייזר צוקרמן; שלום קרש; ישראל קימל; האחים פנחס ומנדל מליק; פסח וואטון ואביל קטן ,שניהם היו חייטים-שותפים; דוִד - בנו של יעקב יצחק קלורמן, אשתו - שהייתה בהיריון וּבִתם בת ה-12; עוזר אייזנברג, בִּתו דינצ'יה ואחד מדודיה. לאחר הרצח עזבו רבים מן היהודים את העיירה בגלל המצב הביטחוני הרעוע.

לאחר שנתייצב השלטון הפולני חזרו רוב יהודי קאמין-ק לעיירה, ואליהם הצטרפו חלק מיהודי הכפרים שבסביבה. הם עשו כך כי היישוב נקבע לבירת נפה ולמושב של קהילה (סטרוסטה). לעיירה לא היה מעמד של יישוב עירוני והשלטון המקומי היה בידי מועצה מקומית (גמינה), מועצה שהיו בה רק שני נציגים יהודים מתוך 25 חברים. לכן נכשלו בדרך כלל המאמצים לקבל הקצבות למוסדות יהודיים, למעט סכום של מאתיים זהובים בשנה שניתן לבית הספר העברי; ב-1937 בוטלה גם תמיכה זו.

לקהילת קאמין-ק היו כפופים היהודים ביישובים לוביישוב, פנייבנו, גלושא רבא וגלושא זוטא, וכן יהודים מן הכפרים שבסביבה. בבחירות להנהלת הקהילה, הנהלה שמנתה תשעה חברים, נבחרו בשנים 1927 ו-1931 חמישה נציגים מקאמין-ק. שלושה מהם ייצגו רשימות דתיות (חסידי טריסק וקוברין), ושניים היו נציגים של איגודים כלכליים (בעלי-מלאכה וסוחרים). בבחירות שנערכו ב-1936 נבחרו שבעה נציגים מקאמין-ק; חמישה מהם באו מרשימת ארץ-ישראל העובדת.

רוב יהודי קאמין-ק עסקו במסחר זעיר ובמלאכה. רבים היו בעלי-מלאכה או רוכלים, והם סבבו בכפרים בימות השבוע עם כלי מלאכתם. הפעילות הכלכלית נסתייעה בשני מוסדות כספיים, קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ובנק עממי-קואופרטיבי. קופת הגמ"ח נוסדה לפני מלחמת העולם הראשונה, חידשה את פעולתה עם סיום המלחמה ונוהלה בידי איגוד בעלי המלאכה. הבנק העממי-קואופרטיבי נוסד באמצע שנות העשרים ביוזמת איגוד הסוחרים ובתמיכת ארגון הג'וינט. שני מוסדות אלה נאבקו קשות במחסור בהון.

יהודי ארצות-הברית החישו עזרה ליהודים בפולין, ועזרה זו הורגשה גם בעיירה. שליחי ועדות שונות הגיעו וביקשו את רשימות הנרצחים. ילדים יתומים נשלחו לארצות-הברית, וכן הגיעו כספים לעזרה עבור האלמנות ולהוצאות הדרך של הנוסעים לארצות-הברית. אלו שיצאו מהעיירות חיכו זמן רב בוורשה, בתנאים קשים ביותר, עד לקבלת אשרת הכניסה הנכספת לארצות-הברית. לפעמים נמשכה ההמתנה לאשרה שנה ויותר.

הרב משה מרדכי פרלין

לאחר האסון שפקד את הקהילה עם רציחתם של 120 מבניה בידי הבלחובצים, החליטו יעקב יצחק קלורמן ויצחק פרידמן לשקם את העיירה מבחינה רוחנית ודאגו להבאת רב חדש. באחת השבתות של שנת 1921 הופיע בבית המדרש רב צעיר, גבה קומה ובעל הדרת פנים. הרב משה מרדכי פרלין נולד בעיירה הקטנה פיוטריקוב שעל הגבול בין ליטא לפולסיה. עוד בילדותו הוא נודע בכישרונותיו הרבים ונתפרסם כעילוי. הוא הוסמך לרבנות על ידי רבה של בריסק, הגאון ר' יצחק זאב סולובייצ'יק (הגרי"ז).

הרב פרלין נכנס לתפקידו בעת קשה, לאחר הפרעות והפוגרומים. הוא הצליח להשרות אווירה של שלום ואחדות בקרב הקהילה היהודית בעיירה, וזכה גם להערכתם של לא-יהודים. בשנים הראשונות התגורר עם משפחתו - אשתו ובתו הקטנה, צירל (היא נרצחה ב-1942 בעת ניסיונה לברוח מהגטו) - בביתה של משפחת אורמלנד. הוא התפרנס בדוחק רב ממכירת שמרים ונרות, מפסיקות לפי דין תורה ומעריכת חופות וקידושין. ביתו היה פתוח לכל נצרך, ורבים שיחרו לפתחו ובאו לשמוע בעצתו. ב-1923 מונה ל"רב מטעם", ואז השתפר גם מצבו החומרי. הוא למד במהירות את השפה הפולנית. למרות הפיתויים לשמש במשרה בעיירות גדולות יותר לא עזב הרב את הקהילה, ונותר בה עד ליומו האחרון.

חינוך

לאחר הפוגרום שערכו הבלחובצים ביהודי קאמין-ק, לא נותרו מורים בעיירה. אליהו גינזבורג נהרג; אחיו, אליעזר, נסע לביאליסטוק; בנימין קימל נסע לארצות-הברית. ועד התרבות בעיירה, ועד שחבריו היו זרח קימל, יצחק ברנהולץ ויעקב פלוט, יצר קשר עם בית הספר 'תרבות' שבקובל; המורה אהרון טרטקובסקי זכה להמלצות חמות, והוא התמנה למנהל. טרטקובסקי נודע כמורה וכמחנך מצוין; שיעוריו היו ברמה גבוהה, והוא סייע רבות בעבודה הציונית והציבורית . בסוף 1920 נפתח בקאמין-ק בית-ספר עברי של רשת 'תרבות' , וניתן לו השם 'התחייה'.

ליד בית הספר העברי נפתחה ספרייה עברית. יעקב פלוט היה הספרן בעיירה והאחראי על חדר הקריאה; הוא טיפח אותו, והחדר היה למרכז התרבותי והחברתי של העיירה. בספרייה התקיימו חוגים, ערבים ספרותיים, הרצאות וכן חוג דרמטי של חובבים.

בין המורים בבית הספר היו אליעזר שפירא, נפתלי פוריצקר, ברוך מלמד ורוזנברג. בת-שבע רבינר למדה בגימנסיה בקובל, ואחר כך הייתה למורה בבית הספר . תלמידי בית הספר המשיכו את לימודיהם בגימנסיה 'תרבות' שבקובל.

לאחר הפוגרום שערכו הבלחובצים ביהודי קאמין-ק, לא נותרו מורים בעיירה. אליהו גינזבורג נהרג; אחיו, אליעזר, נסע לביאליסטוק  ; בנימין קימל נסע לארצות-הברית. ועד התרבות בעיירה, ועד שחבריו היו זרח קימל, יצחק ברנהולץ ויעקב פלוט, יצר קשר עם בית הספר 'תרבות' שבקובל; המורה אהרון טרטקובסקי זכה להמלצות חמות, והוא התמנה למנהל. טרטקובסקי נודע כמורה וכמחנך מצוין; שיעוריו היו ברמה גבוהה, והוא סייע רבות בעבודה הציונית והציבורית[1]. בסוף 1920 נפתח בקאמין-ק בית-ספר עברי של רשת 'תרבות'[2], וניתן לו השם 'התחייה'.

ליד בית הספר העברי נפתחה ספרייה עברית. יעקב פלוט היה הספרן בעיירה והאחראי על חדר הקריאה; הוא טיפח אותו, והחדר היה למרכז התרבותי והחברתי של העיירה. בספרייה התקיימו חוגים, ערבים ספרותיים, הרצאות וכן חוג דרמטי של חובבים.

בין המורים בבית הספר היו אליעזר שפירא, נפתלי פוריצקר, ברוך מלמד ורוזנברג. בת-שבע רבינר למדה בגימנסיה בקובל, ואחר כך הייתה למורה בבית הספר[3]. תלמידי בית הספר המשיכו את לימודיהם בגימנסיה 'תרבות' שבקובל.[1] יעקב פלוט, "התנועה הציונית בעיירתנו", שטיין - ספר הזיכרון, עמ' 60-59.

[2] 'תרבות' רשת של בתי-ספר יהודיים בפולין; שפת ההוראה בבתי הספר הללו הייתה עברית.

[3] בת-שבע רבינר, "ילדות ונעורים בעיירה", שטיין - ספר הזיכרון, עמ' 50–51.

"החדר"

לאחר הפרעות יזם יצחק פרידמן את חידוש לימוד התורה. הוא הזמין אליו את פסח הירש אורמלנד ואת יעקב יצחק קלורמן, והציע להם לייסד תלמוד תורה לכל הילדים ולחייב את כל ההורים לשלוח את ילדיהם ללמוד בו. ילדי העיירה בני החמש קיבלו את ראשית חינוכם ב"חדר", ובני השבע כבר למדו גמרא. שלושה שולחנות ארוכים היו בחדר, ולידם ניצבו שלוש קבוצות תלמידים שנבדלו ביניהן ברמת הלימודים. ברוך רובינשטיין, מי שהיה מלמד בקאמין-ק בשנות העשרים והשלושים, נחשב לקפדן מאוד. מדי שבוע, ביום חמישי, נערך מבחן; אם התלמיד לא ידע את שיעורו, הִכּה המלמד על ראשו בספר הגמרא הכבד או הטיח את ראשו בקיר. ירוחם, בנו של המלמד, לא אהב ללמוד גמרא והוכה כמעט בכל יום חמישי. ביום שישי עסקו שעתיים בלבד בפרשת השבוע, והתלמידים נהנו מקולו הערב של המלמד. בחנוכה התרכך מעט המלמד, התיר לתלמידים לשחק בסביבון ובדומינו וכיבד אותם בלביבות, מעשה ידי אשתו. ברוך רובינשטיין ניסה לעורר בתלמידיו את האהבה לתנ"ך ולשפה העברית בכל דרך אפשרית. הוא ומשפחתו נרצחו בעת חיסול הגטו בקאמין-ק .

פעילות ציונית

בשנים שבין שתי מלחמות העולם היו בקאמין-ק סניפים של מפלגות ציוניות רבות: 'הציונים הכלליים' על שתי סיעותיהם – 'על המשמר' ו'עת לבנות', 'פועלי ציון', 'המזרחי' ו'החלוץ המזרחי', 'התאחדות' (מפא"י) והצה"ר (הציונים הרוויזיוניסטים). מבין תנועות הנוער הציוניות היו בעיירה סניפים ל'השומר הצעיר', ל'בית"ר', ל'החלוץ' ול'החלוץ הצעיר', ל'דרור-פרייהייט', ל'השומר הדתי' ול'הנוער הציוני'. גזבר קרן היסוד בעיירה, יצחק פרידמן, אסף את התרומות ושלח אותן בכל יום ראשון אל הוועד המרכזי של הקרן. בעיירה פעל קיבוץ הכשרה של תנועת 'החלוץ', קיבוץ שהיה מרכז ההכשרות של התנועה בכל פולין - סניף קלוסובה . עשרות בני נוער יצאו גם לקיבוצים אחרים. רבים מהם עלו לארץ-ישראל .

קן 'השומר הצעיר' שכן בחדר שכור מול ה"שטיבעל" של חסידי טריסק. בלילות שבת התערבבו פיוטי החסידים וניגוניהם בשירי הילדים. כאשר בימי שישי הדליקו הילדים את עששית הנפט, הם עוררו עליהם את כעסם של החסידים בגלל חילול השבת . בין החניכים הראשונים בקן 'השומר הצעיר' היה למה קלורמן; הוא עלה לארץ-ישראל ונפל בקרבות מלחמת העצמאות בנגבה ב-1949 (עוד עליו בפרק "לזכרם") .

סימן לבאות - הפוגרום בשנת 1937

עם התגברות האנטישמיות במחצית השנייה של שנות השלושים נפוצה שמועה בעיירה על אודות פוגרום צפוי. ביום שני של שבועות תרצ"ז (1937) שמעו יהודים מפי נוצרים כי ביום השוק יהיו פרעות ביהודי העיירה. משלחת יהודית פנתה לראש מִנהל הנפה האנטישמי, סקורביץ', וביקשה ממנו הגנה. הוא השיב כי כוחות המשטרה במקום מצומצמים, וביכולתו להגן רק על החנויות היהודיות שבשוק. כמאה יהודים עזבו אז את קאמין-ק באופן זמני, עד יעבור זעם. ביום השוק החלו להתפרע שלוש קבוצות של בריונים. הם הרסו חנויות ושברו שמשות בבתים רבים של יהודים. שמאי מייסטל התנגד לבריונים ונפצע בראשו, ואילו פייבל שוחט הִכּה בריון בגרזנו לאחר שהותקף. פישל לייזרוק הִכּה את אחד הפורעים במשקולת בת חמישה קילוגרמים. תגבורת של שוטרים הגיעה מבריסק, וזאת לאחר שהיהודים פנו אל מושל המחוז (ה'וויבודה') וביקשו את עזרתו. המשטרה התערבה בשלב מאוחר והפסיקה את הפוגרום. במקום לאסור את המתפרעים עצרו השוטרים את יוסף אייזנברג אשר פנה לכתב העיתון והלה פרסם את הדברים, את פייבל שוחט שנידון אחר כך לשנתיים מאסר אך שוחרר כעבור ארבעה חודשים עקב הסערה שהתחוללה בעיתונות, ואת אביש קלורמן שנידון לשישה חודשי מאסר על תנאי ולקנס של 5000 זהובים (רְאוּ להלן). ההזדהות של פקידי השלטון הפולני שבמקום עם הפורעים השרתה דיכאון על הרחוב היהודי .

מגל ופטיש מעל – 1939–1941

באביב 1939 הגיעה המתיחות שבאירופה גם לעיירה הקטנה, עיירה שנמצאה לרוע מזלה באזור הגבול. החל גיוס של אנשים ושל סוסים לבניית ביצורים. באופן זמני שיפר המתח הביטחוני את המצב הכלכלי - עקב העבודות הציבוריות ובניית הביצורים נמצאה עבודה בשפע ליהודים. במאי גברה המתיחות והייתה ללא נשוא. כולם ידעו כי פלישה גרמנית לפולין תביא לתחילתה של מלחמה עולמית שנייה. החששות והחרדה הביאו לביקוש רב לסחורות שונות. רבה של קאמין-ק, הרב פרלין, חזה את הסערה המתרגשת לבוא: "...הוא היה אומר לנו, שהשמיים מתכסים בעננים כבדים, ובמיוחד, אנו, היהודים, נסבול הרבה במלחמה הזאת התלויה מעל ראשינו כאותה החרב המתהפכת..." .

ב-23 באוגוסט 1939 נחתם הסכם ריבנטרופ-מולוטוב בין גרמניה לברית-המועצות. על פי ההסכם חולקה פולין בין גרמניה לבין ברית-המועצות, ונהר הבוג נקבע לגבול ביניהן. ב-1 בספטמבר פלשה גרמניה לפולין. ב-3 בספטמבר הכריזו בריטניה וצרפת מלחמה על גרמניה הנאצית. החלה מלחמת העולם השנייה. ההמון בכיכר העיירה האזין בהתלהבות לנאומו של ראש המחוז; הלה אמר בביטחון גמור כי הצבא הפולני יכבוש את ברלין וימגר את שלטון הנאצים. הגיוס לצבא הפולני התנהל בקצב מזורז, וחיילי מילואים מכל כפרי הסביבה זרמו לרכבות בדרכם מערבה, לחזית. ברקע נשמעו נגינת התזמורת של מכבי האש ובכיין של אימהות, נשים וילדים. היהודים ידעו כי כל שינוי בסדרי עולם גורר אחריו פוגרומים, ולכן הם החלו לבנות מקלטים כדי להתחבא בהם בשעת הצורך .

למקום הגיעו פליטים יהודים בזרם שהלך וגבר וגדודים של צבא פולני מובס. אנשי העיירה נתנו לפליטים את בתיהם ודאגו להם למזון. בחצרו של פסח אורמלנד ארגנו מטבח הזנה לפליטים, מטבח שסיפק להם ארוחה חמה. רב העיירה התיר להביא מים ולבשל ביום הכיפורים כדי שתהיה סעודה חמה לכל הנזקקים בתום הצום. הוא אמר: "המצוות ניתנו שנחיה בהן ולא שנמות בהן!" .

בתחילה חשבו רבים לברוח מזרחה, אולם בתוך זמן קצר הגיעו הרוסים לווהלין ולעיירה. יהודי העיירה שמחו לבואם. הרוסים הקימו את מחוז (אובלסט) ווהלין; בירת המחוז הייתה לוצק, וקאמין-ק נחשבה לחלק ממנו. בכך נפתח פרק קצר בתולדותיה של הקהילה היהודית, פרק שהיה מעין מעבר בין השלטון הפולני לבין הכיבוש הגרמני והשואה. לנוכח השקט שהשתרר בגבול החדש בין ברית-המועצות לבין גרמניה נדמה היה כי הקהילה הקטנה תינצל מזוועותיה של המלחמה; ב-1940, לאחר תקופת רגיעה קצרה, הייתה גרמניה הנאצית עסוקה במסע כיבושים מזורז במערב אירופה ואחר כך בבלקן. במשך פחות משנתיים, עד למתקפת הפתע שהנחיתה גרמניה על ברית-המועצות ב-22 ביוני 1941, עברו יהודי קאמין-ק - בדומה לכל יהודי ווהלין - תהליך של סובייטיזציה בחינוך, בחיי החברה ובכלכלה. העיירה מנתה כ-500 משפחות יהודיות, כ-2500 נפשות, והללו היוו אז כמחצית מהאוכלוסייה בעיירה.

המשטר הסובייטי התבסס בעיירה במהירות. בהדרגה התבררה המציאות הקשה של הדיכוי והעריצות במשטרו של סטאלין. המסחר פסק להיות חופשי; במקום חנויות הוקמו צרכניות, ובהן היה מלאי קבוע מראש. תורים ארוכים השתרכו בפתחיהן. בכל מקום נפוצו מלשינים, חלקם יהודים, והללו מסרו את אחיהם לשלטונות. אנשים נשפטו לעונשי מאסר ארוכים ("שנים") ונשלחו לסיביר בגין כל עבֵרה, קלה או חסרת יסוד ככל שתהיה. רוב היהודים בעיירה היו סוחרים, חנוונים זעירים ורוכלים; לכל אלה היה קשה מאוד להתרגל למשטר הסובייטי. רכושם הפרטי של האמידים הוחרם, והם חששו מגירוש לסיביר. החינוך היהודי, הפעילות הציונית ולימוד העברית פסקו. הילדים נאלצו ללמוד בבית-ספר ממלכתי בשבתות ובחגים. כאשר רוב התלמידים לא באו ללמוד ביום הכיפורים נערכה חקירה, והחוקרים ביקשו לדעת מי השפיע על התלמידים לנהוג כך.

ב-כ"ב במרחשוון תש"א (1940) נפטר הרב פרלין, והידיעה על אודות פטירתו נפוצה בסביבה. יהודים וגויים ליווהו למנוחתו האחרונה. מסע הלוויה יצא מהשטיבעל של חסידי טריסק ועבר בדרך שאורכה כשני קילומטרים עד לבית הקברות. לפני מותו הביע הרב חששות כבדים מפני העתיד, וחזה פורענות איומה הקרובה לבוא . יום הלוויה היה יום אבל כללי לכל יהודי העיירה. מותו סימל את סיומה של תקופה, ויהודי העיירה חשו כי הם התייתמו.

חרדה ואי ודאות החלו לשרור בעיירה. אפילו הקומוניסטים "השרופים" הכירו בכך שהסכם ריבנטרופ-מולוטוב הוא רק צעד פוליטי, ואין ספק כי הוא לא יחזיק מעמד זמן רב. ידיעות חלקיות על התנגשות בין משמרות גבול גרמניים לרוסיים ושמועות על הכנות שונות שאין להן מקום בזמן שלום הגבירו את החרדה. רבים חלמו חלומות זוועה על הצפוי להתרחש . השקט והביטחון ששררו התערערו לחלוטין. ביערות הסתובבו אוקראינים שכינו את עצמם"זלנובצי" (ירוקים), והם רצחו רוסים, קומוניסטים, יהודים ואת כל מי שנשלח למלא תפקיד כלשהו עבור השלטונות - קניית בהמות או כל דבר אחר. בין הנרצחים היו גם שני יהודים.

במוצאי שבת, ה-21 ביוני 1941, האזינו כמה מאנשי העיירה לשידורי ה-BBC של דוברי הממשלה הפולנית בגולה. הדובר סיפר על ההכנות למלחמה בגבול שבין גרמניה לבין רוסיה. אנשי העיירה התקשו להאמין. הלוא במו עיניהם הם ראו כיצד מכרה ברית-המועצות לגרמניה חיטה וחמאה בהתאם להסכמי המסחר שנחתמו ביניהן בעקבות הסכם ריבנטרופ-מולוטוב; הם ידעו כי באותה העת חסרו מצרכים אלה לאזרחי ברית-המועצות.