Text Size

אברהם ביבר ז"ל

2012 - 1924

יושב ראש ארגון קמין- קושירסקי והסביבה בישראל ומייסד האתר

יזכור!

אתר הנצחה לקהילת יהודי קאמין-קושירסקי, עיירה בחבל ווהלין שבאוקראינה, שמרבית בניה נרצחו ע"י הנאצים, רבים מבניה לחמו בשורות הפרטיזנים ורוב השורדים בנו את חייהם בארץ.

show-bg