אנשים ומקומות

להלן קישורים לאנשים ומקומות:

אנשים

אורמלנד איסר

אורמלנד פנחס

אינגברג פנינה לבית קרוין

אינגברג שמעון

בורק סוניה לבית גורטנשטיין

ביבר אברהם

גרינברג ברל

גרינברג חיה לבית כגן

גרינברג חיים , לזכרו

גרשוני אליעזר

דוניץ-פשיטיצקי חיה צביה לבית ברש

הדס (איידעס) יואל

וולודבסקי שרה לבית ביבר, לזכרה

ווליניץ שמואל, לזכרו

וולפסטאהל יועד

וולפסטאהל מאשה לבית דרייצין

וינוקור רחל לבית פוגץ

ויסמן דב

ורניק נחמה לבית גרינשטיין

זסק ישראל, לזכרו

זרוצקי רוז

כנעני חסיה לבית דוניץ

כץ דניאל

לייזרוק פישל

ליפשיץ חנה לבית גלבורד

לנדא יהודית (אדית) לבית מליק

מליק בן-ציון, לזכרו

מליק חיה נעמי

נוימן בתיה לבית גורטנשטיין

סנדיוק אליעזר

סנדיוק זבולון

עמית (דרוג) דב, לזכרו

פבזנר בינה לבית וולודבסקי

פוגל שרה לבית אורמלנד

פוקס אלקה לבית קורזש

פינקלשטיין פני לבית קוטן

פלדמן משה

פלדמן רעות, לזכרה

פלטיאלי (פלוט) משה

פרס שרה לבית זסק

פרצ'יק מנשה

צביבל, יעקב - אליושה

צביבל שלמה, לזכרו

צ'רטוק יצחק

קוז'ושניק הינדה לבית גבאי

קוטן אברהם

קויפמן מרים (מירל), לזכרה

קלורמן אביש

קלורמן זיסל

קלורמן לֶמָה, לזכרו

קלורמן שמואל אבא, לזכרו

קרוין פנחס

שוורץ אריה

שוסטר יעקב, לזכרו

שטרן פסיה

שפירא ברוך אשר, לזכרו

שפירא משה ויגאל

מקומות

גלושא זוטא

גלושא רבתא

וולקה שטשיטינסקה

חוטושב

לוביישוב

טשורטשה

יזרקה

פנייבנו

סדרובישץ

סטוביחווה