עולם שנגוז - היהודים בווהלין

ספקטור פנקס 4

שמואל ספקטור, פנקס הקהילות: פולין, ה: ווהלין ופולסיה, יד ושם, ירושלים 1990, עמ' 13.