עולם שנגוז - היהודים בווהלין

יוחנן כהן 3

יוחנן כהן, אומות במבחן, מערכות, תל-אביב 1985, עמ' 135–136.