עולם שנגוז - היהודים בווהלין

ספקטור 5

שמואל ספקטור, שואת יהודי ווהלין 1941–1945, יד ושם/הפדרציה של יהודי ווהלין, ירושלים 1986, עמ' 53. להלן: ספקטור - ווהלין.