עולם שנגוז - היהודים בווהלין

איינזצגרופן 6

יחידת משנה של איינזצגרופן – יחידות ניידות של ה-ס"ס (SS) וה-ס"ד (SD) שנתלוו לצבא הגרמני בעת הפלישה לפולין בספטמבר 1939 ובעת הפלישה לברית-המועצות ביוני 1941. בברית-המועצות עסקו האיינזצגרופן בעיקר ברצח המוני של יהודים.