עולם שנגוז - היהודים בווהלין

יצחק ארד 7

רְאוּ בספרו של יצחק ארד, תולדות השואה – ברית-המועצות, יד ושם, ירושלים 2004, עמ' 309–315. להלן: ארד - השואה.