עולם שנגוז - היהודים בווהלין

שמואל אפרת 9

שמואל אפרת, "פרטיזנים יהודים בווהלין", בתוך: פרטיזנים ולוחמים יהודים מווהלין - לזכרם, הוועדה להנצחת פרטיזנים ולוחמים יהודים מווהלין שנלחמו נגד הנאצים ועוזריהם במלחמת העולם השנייה (1997), עמ' 28. להלן: פרטיזנים ולוחמים.