עולם שנגוז - היהודים בווהלין

שמואל אפרת 12

שמואל אפרת, "פרטיזנים יהודים בווהלין", פרטיזנים ולוחמים, עמ' 29.