עולם שנגוז - היהודים בווהלין

מישה דיאדיה 13

רְאוּ אצל מישה דיאדיה (אינג' מ. גילדנמן), מוטלה: נער יהודי לוחם בשורות הפרטיזנים, משרד הביטחון, תל-אביב 1990.