עולם שנגוז - היהודים בווהלין

מרדכי וחנן 14

רְאוּ על אודות מרדכי וחנן וולודבסקי בספרו של מרדכי נדב (קציקוביץ'), "יאנוב על יד פינסק", נחמן בלומנטל (עורך), ספר זיכרון לארגון יוצאי יאנוב ע"י פינסק בישראל, ירושלים 1969, עמ' 385–389.