עולם שנגוז - היהודים בווהלין

שמואל אפרת 15

שמואל אפרת, "פרטיזנים יהודים בווהלין", פרטיזנים ולוחמים, עמ' 27-26.